Clubhappening G&G 16/06/2024

Op zondag 16 juni is het weer tijd voor het “ ultieme moment “, onze clubhappening dit jaar terug met G & G Examen.

 • Voor elke deelnemer is er een aandenken.
 • Een getuigschrift met een overzicht van de behaalde punten op elke oefening.
 • Indien geslaagd een attest  om over te gaan naar een hogere klas.
 • In de C-klas is het terug mogelijk om het ISC clubbrevet te behalen.
 • Een speciale vermelding voor de clubkampioen wordt voorzien.

Je kan in één van de volgende 5 klassen inschrijven :

KLAS A :  minstens 6 lessen gevolgd hebben.

KLAS B :       idem

KLAS C :  idem

KLAS B2 : open voor alle leden die niet de mogelijkheid hebben ‘s    zaterdags op ons terrein de G&G te volgen.

KLAS D :  open voor alle leden waarvan de hond in het bezit is van het officiële gehoorzaamheidsbrevet van de KMSH ( kopie mee te sturen bij de inschrijving ) of het ISC-clubbrevet.

Het is niet toegelaten in te schrijven in een klas lager dan waarin men les gevolgd heeft. Om deel te nemen moet men lid zijn van ISC.

De specificatie van de opgelegde oefeningen volgens de verschillende klassen kan je op het ISC-terrein verkrijgen of per mail aanvragen op het secretariaat en dit vanaf 27 mei 2024.

Deelnemen aan het examen is gratis  ! ! !

Inschrijven kan via volgende link: inschrijving G&G

Tijdens de dag zijn er hamburgers te verkrijgen.

Op de zaterdagen 8 en 15 juni kan er vanaf 14 uur op het uitgezette parcours geoefend worden.

AANVANG OM 10 UUR OP ONS ISC-TERREIN TE WOMMELGEM

REGLEMENT        

 • Lid zijn van de Ierse Setter Club België.
 • Bedreiging van de hond heeft onmiddellijk uitsluiting tot gevolg.
 • Het noemen van de naam van de hond direct in verband met een bevel is geen bijbevel: bijv. Roefel zit.
 • Bij het begin en het einde van elke oefening plaats je de hond in voet. Deze bevelen tellen niet mee voor het puntenaantal.
 • Het voorbrengen van de honden geschiedt volgens volgnummer dat bepaald wordt door de datum van inschrijving.
 • De hond dient door de eigenaar voorgebracht te worden.  Het voorbrengen door een ander persoon dan de eigenaar is verboden.
 • Wie laatst inschrijft komt eerst aan de beurt.
 • De volgorde van de oefeningen wordt bepaald door de jury.
 • Loopse teven kunnen deelnemen aan het examen. Zij komen echter pas aan de beurt nadat al de andere deelnemers hun proeven gelopen hebben.
 • Iedere deelnemer aanvaardt de reglementen van de wedstrijd, zal zich eraan houden en de sportieve uitspraken van de jury aanvaarden.
 • In geval van gelijke punten zal een bijkomende proef moeten uitgevoerd worden.

Zorg dat je tijdig aanwezig bent zodat je hond nog even kan rennen en zo nodig zijn behoefde doen.  Zorg dat jezelf ontspannen bent en vergeet zeker je goed humeur niet mee te brengen !

Voor je eigen comfort en de rust voor je setter, wordt aanbevolen om een hondenbench mee te brengen.

De instructeurs verwachten jullie !