Gezondheid

FAC

De FAC (Fok Advies Commissie) werd opgericht op 26/02/1977, met als voornamelijk doel
de fokkers te helpen en te informeren bij hun fokplannen, ze bij te staan bij het opstarten van hun kennel, ze te informeren omtrent de erfelijke inhoud van de fokdieren en bij het fokken van een nest. De aangesloten fokkers kunnen ten allen tijde het advies van de FAC inwinnen.

We beschikken over een database waar alle gegevens over onze Ierse Setters worden in verwerkt. HD resultaten, DNA, gezondheidstesten, erfelijke ziektes, koperslijsten,… kortom alles wat met onze Ierse Setter te maken heeft. Ook beschikt de club over een eigen stamboomprogramma waar meer dan 2100 stambomen zijn in opgeslagen.

De FAC voert ook de nestcontroles bij onze aangesloten fokkers uit op de leeftijd van 8 weken.

Het is zeer belangrijk dat fokkers en eigenaren ons problemen met de gezondheid melden. Indien wij hierbij een probleem detecteren wordt het fokbeleid hierop aangepast. Alle Ierse Setter eigenaren krijgen een gezondheidsenquête via mail op de leeftijd van 4 jaar.

Onze fokreglementen moeten ertoe bijdragen gezonde, mooie en Ieren met een goed karakter te fokken. Onze leden fokkers zijn ook verplicht hun kopers met raad en daad bij te staan bij de opvoeding van hun Ier. Indien er later één van hun gefokte honden een nieuwe thuis zoekt, zijn ze verplicht hier bij te helpen.

 

Hieronder staan in het kort de problemen die bij de Ierse Setter bekend zijn, en hoe de vereniging ermee omgaat.

HD = heupdysplasie

Heupdysplasie is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten, veroorzaakt door zowel erfelijke factoren als milieufactoren. Symptomen zijn moeite met opstaan en kreupelheid aan de achterhand. HD kan worden vastgesteld door het maken van röntgenfoto’s van de heupgewrichten. Uitslag HD-A is het beste, HD-E het slechtst.

Binnen de ISC is HD-onderzoek verplicht en maakt deel uit van de fokreglementen. Er mag alleen gefokt worden met HD A, B en C, waarbij honden met HD C alleen gepaard mogen worden met een HD A of HD B.

CLAD= Canine Leukocyte Adhesion Deficiency of ook gekend als Granulocytopathy.

Het is een immuniteitsziekte, bondig omschreven gaat het over een afwijking waardoor het afweermechanisme van de hond niet correct functioneert. Deze afwijking treft geen volwassen honden maar enkel puppy’s, waarvan puppysterfte het gevolg is.

Er mag enkel nog gefokt worden met CLAD-vrije honden. De ouderdieren moeten aan de beschikbare DNA-test onderworpen zijn, tenzij deze dieren afstammen van door DNA-geteste vrije ouderdieren

 

PRA RCD-4 = Progressive Retinal Atrophy.

Dit is een traag evoluerende blindheid, beide ogen zijn aangetast. Het treedt op tussen de leeftijd van 5 tot 11 jaar. 

De ouderdieren moeten aan de beschikbare DNA-test onderworpen zijn, tenzij deze dieren afstammen van door DNA-geteste vrije ouderdieren

PRA RCD-1

De early-onset vorm van PRA. Honden met deze afwijking worden blind vóór de leeftijd van 2 jaar. Er mag alleen gefokt worden met vrije dieren.

von Willebrands Disease bij de rood-witte Ierse Setter

vWD is een bloedstollingsafwijking die in 3 types voorkomt. Bij de Ierse Setter is Type I geconstateerd, de meest milde vorm. Hierbij is er een verminderde aanmaak van een bepaalde stollingsfactor waardoor honden een verlengde bloedtijd kunnen laten zien. Eigenaren merken vaak niets aan hun hond. Dragers lopen weinig tot geen risico maar lijders kunnen bij grotere verwondingen en operaties problemen krijgen.

Er is een DNA-test beschikbaar. Enkel honden die vrij zijn van “ von Willebrandt “  mogen gebruikt worden

Epilepsie

Bij epilepsie treedt er plotseling een storing in de hersenen op, waarbij een hond de controle verliest over een deel van zijn lichaamsfuncties: hij valt om, krijgt hevige spierkrampen, kan gaan schuimbekken en hij kan zijn urine of ontlasting laten lopen. Er zijn echter ook mildere uitingsvormen. Epilepsie kan erfelijk zijn maar ook veroorzaakt worden door milieufactoren. De erfelijke vorm openbaart zich bij de Setter meestal op leeftijd van 6 maanden tot 6 jaar. Preventief DNA-onderzoek naar dragers is helaas niet mogelijk.

Maagkanteling

Maagtorsie of maagkanteling is een gevaarlijke aandoening bij honden die erg pijnlijk is en dodelijk kan zijn als er niet snel wordt ingegrepen. Er zijn verschillende oorzaken die de kans op een maagtorsie beïnvloeden. Door met een aantal zaken rekening te houden kunt u de kans op een maagtorsie bij uw hond verkleinen. Alle rassen met een diepe borstkas lopen een risico op maagkanteling.

Leden FAC

Caroline Blockx
fac@iersesetterclub.be

Gwenny Boussery
tentoonstellingen@iersesetterclub.be