Over onze club

BestuurLid worden

Wie we zijn en wat we doen

De Ierse Setter Club is opgericht in 1973 en behartigt de belangen van de Rode & Rood-witte Ierse Setter.

Jaarlijks organiseren wij een aantal activiteiten: Rasspeciale, Jongehondendag, field trial wedstrijd & initiatie dagen, strandwandeling, St Patrick’s day, zomerfeest, kynologische activiteit, St Hubertus viering, showlessen en wekelijkse gedrag & gehoorzaamheidslessen.

De Ierse Setter Club geeft 4 x per jaar het clubblad “De Ierse Setter” uit.
Onze redactie wordt verzorgt door Erika Vertommen en Nancy Maris.
Redactie@iersesetterclub.be

Hebben we uw interesse gewekt? Kom even kennis maken op één van deze activiteiten of breng eens een bezoekje aan ons ISC terrein.

Geschiedenis

De Ierse Setter Club is een club met een lange geschiedenis gesticht in 1973 door Dhr. Piet Jacobs, eigenaar van de destijds zeer succesvolle Lowfield kennel.
Aanvankelijk maakte de Ierse Setter Club deel uit van de toenmalige Setter Club Belge, als een sectie van die club. Maar tussen de ISC en de Setter Club Belge werden afspraken gemaakt zodat de Ierse Setter Club zijn eigen gang kon gaan zonder inmenging van de moedervereniging, m.a.w. een eigen bestuur, eigen leden, eigen fokreglementen en eigen activiteiten.

Ondertussen is de Ierse Setter Club in het jaar 2000 als een zelfstandige en onafhankelijke rasclub met als stamnummer 1095 erkend door de KMSH en daardoor een rechtstreeks gesprekspartner met KMSH en FCI. Gezien de ontwikkelingen aangaande de Ierse Setter Rood-Wit was het vanzelfsprekend dat de Ierse Setter Club ook deze Ierse Setter onder haar hoede zou nemen (2001) om de belangen ervan te behartigen.
Van bij de aanvang ontwikkelde de Ierse Setter club zich tot een levendige vereniging waarbij de kynologie en de interesse voor de Ierse Setter centraal werden gesteld.

Om de samenhorigheid tussen de leden te verstevigen vond vrij snel de uitgave van een eigen clubblad plaats. Reeds in 1974 trad de toen nog kersverse Ierse Setter club naar buiten met een eigen clubmatch. In de loop der jaren zou deze activiteit uitgroeien tot dé gebeurtenis van het jaar. Eveneens in ’74 werd er gestart met gehoorzaamheidslessen, die heden ten dagen nog steeds gegeven worden. In dat zelfde jaar werd ook onze eerste “rasspeciale” (clubmatch) georganiseerd.

In 1988 kreeg de clubshow een halfbroer of halfzusje erbij: de Jongehonden en veteranendag. Zoals de naam het laat vermoeden enkel voor jonge Ierse Setters tot 30 maand oud, en de veteranen vanaf de leeftijd van 8 jaar met de bedoeling een volledig beeld te krijgen van wat uit de fokkerij wordt afgeleverd naar de toekomst toe.
Ook aan de natuurlijke aanleg van onze setters wordt aandacht besteed.

Uiteraard zijn er door de jaren heen kennels verdwenen en nieuwe bijgekomen; enkele van de mensen in de pioniersperiode zijn vandaag de dag nog actief. Ook wat betreft de gezondheid van onze Ieren heeft de club een voorname rol. In 1977 werd de FAC opgericht (FAC = Fok Advies Commissie). Er zijn uiteraard heel veel importen geweest, nieuwe lijnen werden bijgevoegd en uitgeprobeerd, anderen werden afgestoten; kortom de ISC heeft de voorbije jaren niet stilgezeten en onze Ieren horen bij de besten van wat momenteel op het vasteland te vinden is.
Ongetwijfeld de verdienste van mensen met doorzetting en het resultaat van jarenlang selectief en kritisch fokken wat een kenmerk is van onze Belgische Ierse Setter fokkers.

Meer weten

Bij onze penningmeester kan u ons lustrumboek + bijlages, geïllustreerd met talrijke foto’s, aankopen over de geschiedenis van de Ierse Setter Club.

Reglementen

Huishoudreglement

Reglement TAN

Statuten

Fokreglement

Bestuur

Kris Van Syngel

Voorzitter

Gwenny Boussery

Tentoonstellingen
Adj FAC Secretaris
Pupbemiddeling

Jean Smits

Secretaris

Johan Verweft

Feestbestuurder

Johan Slootmans

Penningmeester

Erika Vertommen

Redactie

Caroline Blockx

FAC Secretaris
Webmaster