Algemene ledenvergadering

Op 18/02/2023

De Raad van bestuur van de Ierse Setter Club heeft het genoegen u uit te nodigen op de jaarlijkse Algemene vergadering van 19 februari 2023 in ons clubhuis op het ISC-terrein Fort II te Wommelgem.

Aanvang 14.00 uur stipt.

De leden worden verzocht die dag geen honden mee te brengen.

DAGORDE

 1. Openingswoord van de voorzitter
 2. Goedkeuring van het verslag Algemene Verg.2021 (werkjaar 2020)
 3. Verslag van het werkjaar 2021
 4. Kasverslag van de penningmeester
 5. Aanstelling van de kascommissie
 6. Verslag redactie
 7. Verslag terreincommissaris
 8. Verslag activiteiten + geplande activiteiten 2022
 9. Verslag materiaalmeester
 10. Verslag gedrag & gehoorzaamheid
 11. Verslag Field Trial
 12. Verslag website
 13. Verslag FAC
 14. Verkiezing beheerders en pauze
 15. Dankwoord

De dagorde kan door de voorzitter gewijzigd worden zonder voorgaand bericht.

Alleen de effectieve leden waarvan het lidgeld in ons bezit is ten laatste op de Algemene Vergadering op 19 februari 2022 zijn stemgerechtigd.