Field Wedstrijd 17/08/2024

Field Trial  Amateurs wedstrijd met CACT voor Britse staande honden.

De Field Trial Amateur wedstrijd met CACT gaat door in Nivelles .

Ook dit jaar hebben wij de datum van onze officiële wedstrijd vervroegd teneinde in de mogelijkheid te zijn om op zowel patrijs als fazanten te kunnen voorstaan.

Het is de gelegenheid om de vorderingen die de honden gemaakt hebben tijdens de trainingslessen van het voorjaar te kunnen tonen.

Even ter herinnering aan de Belgische deelnemers: een ( rood) werkboekje dient aangevraagd te worden bij de KMSH teneinde de resultaten te kunnen noteren.

Om dit werkboekje te kunnen verkrijgen dient de betrokken hond eerst geslaagd te zijn in een test van sociaal gedrag.

Deze wedstrijd wordt gehouden op de terreinen te Nivelles.

Plaats van afspraak en samenkomst om 9.00 uur

Chausseé de Bruxelles  91 , 1400 Nivelles

Gelieve in te schrijven per mail aan : Moons Johan , fieldtrial@iersesetterclub.be

Max.  15 honden

 Gsm:  0473/440803     Johan                Gsm:   0470/201672    Clément

We hopen u talrijk te mogen begroeten op de Field activiteiten van onze club.