Geboortebericht

Gelieve binnen de 10 dagen na de geboorte aangifte te doen via onderstaand formulier.

Geboorteaangifte

Kleur

Belangrijk:
  • Zodra alle pups verkocht zijn gelieve het FAC-secretariaat hierover in te lichten.
  • Indien men publiciteit maakt via zuiver commerciële websites, moet deze in de eerste plaats correcte informatie bevatten. Men moet vermelden dat men lid is van de Ierse Setter Club België en fokt volgens de fokreglementen. Een link naar de ISC website moet er eveneens bij vermeld worden. Naam van de website(s) waar men publiciteit maakt moet(en) doorgegeven worden aan het FAC-secretariaat.